Loading...
Dịch vụ

KHÁM TƯ VẤN CÙNG BÁC SĨ

KHÁM TƯ VẤN CÙNG BÁC SĨ

1/ Khám tư vấn trực tiếp với bác sĩ Việt Nam

- Khám nội tổng quát: PGS.TS.BS Huỳnh Kim Phượng (Giám đốc Y khoa phòng khám SIHG)

- Khám nội tổng quát

- Khám tai mũi họng

- Khám phụ khoa

2/ Khám tư vấn trực tiếp với chuyên gia Nước Ngoài

- Khám chuyên khoa vú: PGS.TS.BS Ong Kong Wee

- Khám chuyên khoa phụ khoa: PGS.TS.BS Tay Eng Hseon

3/ Tư vấn trực tuyến 

Quý bệnh nhân có thể được tư vấn trực tuyến với các chuyên gia bằng cuộc gọi hình ảnh giữa Quý bệnh nhân (ở Việt Nam) và các chuyên gia (ở Singapore) 

Nhận tư vấn
Gọi ngay: 0902681711 - 0906801711

Dịch vụ khác

XÉT NGHIỆM MAMMAPRINT
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
XÉT NGHIỆM