Loading...
BS CKI. Trương Thị Khương

BS CKI. Trương Thị Khương

KINH NGHIỆM Y KHOA

  • 2005 - 07/2011: Viện Tim TP.HCM
  • 07/2012 - 9/ 2015: Bệnh viện Quận 5
  • 09/ 2015 - 04/2018: Bệnh Viện Quốc Tế Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn (Sài Gòn ITO)
  • 01/12/2019 đến nay:  Bác sĩ cộng tác tại phòng khám đa khoa Singapore Indochina Healthcare Group

Xem thêm đội ngũ bác sĩ

PGS.TS.BS. Ong Kong Wee
Chuyên Gia Ung Thư Vú - Singapore
PGS.TS.BS. Huỳnh Kim Phượng
Chuyên khoa Nội Tổng Quát
GS.BS. Tay Eng Hseon
Chuyên gia Ung Thư Phụ Khoa - Singapore
TS.BS. Nguyễn Hoàng Đức
Chuyên khoa Tiết niệu
BS CKII. Nguyễn Kim Hoa
Chuyên khoa Sản Phụ Khoa
BS CKI. Lê Thúy Hoa
Chuyên khoa Sản Phụ Khoa
BS. Nguyễn Ánh Loan
Chuyên khoa Sản Phụ Khoa