Loading...
BS CKII. Nguyễn Kim Hoa

BS CKII. Nguyễn Kim Hoa

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

  • 1988: tốt nghiệp bác sĩ y khoa hệ ngoại sản - trường Đại học Y Dược Tp. HCM
  • 1999: tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I Sản Phụ Khoa 
  • 2008: tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa II Sản Phụ Khoa

 

KINH NGHIỆM Y KHOA

  • 1989 – 2017: Bác Hoa có hơn 27 năm công tác tại bệnh viện Từ Dũ, giữ nhiều vai trò như Phó Trưởng Khoa phòng cấp cứu chống độc, Phó Trưởng Khoa dịch vụ yêu cầu khu N,..
  • 2017 – 2019: Bác sĩ cộng tác tại bệnh viện Đại Học Y Dược
  • Từ tháng 5/2020 đến nay: Bác sĩ cộng tác tại phòng khám đa khoa Singapore Indochina Healthcare Group

THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CỦA

  • Hội Y Học Tp. HCM
  • Hội Phụ sản Tp. HCM
  • Hội Nội Tiết, Sinh Sản và Vô Sinh Tp. HCM

 

Xem thêm đội ngũ bác sĩ

PGS.TS.BS. Ong Kong Wee
Chuyên Gia Ung Thư Vú - Singapore
PGS.TS.BS. Huỳnh Kim Phượng
Chuyên khoa Nội Tổng Quát - Nội Tim Mạch
BS.CKII. Nguyễn Thị Hoài Hương
Chuyên khoa Nhi
BS CKI. Trương Thị Khương
Chuyên khoa Nội Tổng Quát
BS CKI. Lê Thúy Hoa
Chuyên khoa Sản Phụ Khoa
BS. Nguyễn Ánh Loan
Chuyên khoa Sản Phụ Khoa
BS CKI. Đặng Thị Mỹ Liên
Chuyên khoa Tai Mũi Họng