Loading...
Dịch vụ

ĐẶT LỊCH HẸN TƯ VẤN ONLINE VỚI BÁC SĨ SINGAPORE

ĐẶT LỊCH HẸN TƯ VẤN ONLINE VỚI BÁC SĨ SINGAPORE

SIHG hỗ trợ bệnh nhân đặt lịch hẹn tư vấn online với Bác sĩ Singapore bao gồm:

_ Dịch hồ sơ bệnh án tiếng việt sang tiếng anh

_ Email hồ sơ cho bác sĩ trước khi tư vấn online

_ Thiết lập cuộc gọi online với bác sĩ tại phòng khám đa khoa SIHG hay tại nhà bệnh nhân

_ Hỗ trợ thông dịch cho bệnh nhân trong suốt quá trình tư vấn online

_ Dịch báo cáo của bác sĩ về tình trạng của bệnh nhân sau tư vấn online sang tiếng việt

_ Các hỗ trợ khác (nếu có) trước trong và sau tư vấn online

Lưu ý: phí tư vấn online sẽ được phòng khám đa khoa SIHG thông báo cho từng trường hợp bệnh nhân cụ thể, tuỳ theo mức độ phức tạp của bệnh lý và thời gian thực tế của cuộc gọi tư vấn với Bác sĩ.

Nhận tư vấn
Gọi ngay: 0902681711 - 0906801711